GAZ VE KOKU FİLTRASYON ÇÖZÜMLERİ

GAZ VE KOKU FİLTRASYON ÇÖZÜMLERİ

GAZ VE KOKU FİLTRASYON ÇÖZÜMLERİ

Dolgulu Kule Üniteleri

ÜNİTENİN  TANIMI : 
Endüstriyel veya Evsel Atık suların toplanması ile işlenmesi esnasında, Bitkisel veya Hayvansal Üretim Tesislerindeki Proseslerde, Asidik veya Bazik Sıvıların işlenmesi esnasında ve ayrıca Endüstriyel Tesislerdeki muhtelif işletmelerde,  çevre ve insan sağlığına zarar veren ve çalışmayı engelleyen muhtelif tür kokulu gaz ve Kimyasal gaz ihtiva eden buharlar ortaya çıkmaktadır. Bu Gazlar Organik veya İnorganik olarak kokulu olarak ortama atılırlar. VOC (İnorganik Uçucu Gazlar) gazlarının tutulmasında önemli bir yere sahiptirler. Belirli veya Belirsiz muhtelif koku ve gazlar ortamdan emilerek Scrubber Koku/Gaz Giderim Ünitesine gönderilir ve burada kimyasal Sıvı Dozajlanarak Kokulu Gaz ile Reaksiyona sokularak gazın tutulması sağlanır ve Kokulu gaz havadan Arıtılarak Atmosfere temiz hava çıkışı sağlanır. 
Scrubber Ünitesi Kokulu gazın muhteviyatına göre tek veya çoklu kademeli olarak imal edilirler. Scrubber Ünitesi  içerisinde özel yüzey arttırıcı dolgular bulunur ve kokulu gazlar Ünitenin içerisinden geçerken Sirkulasyon suyu ve ilaveten dozajlanan kimyasal sıvı katkısı ile bu kokulu gazlar Scrubber Kademelerinde yıkanarak içeriğindeki kokuların yokedilmesi ve Atmosfere temiz havanın atılması sağlanır. Muhtelif kokulara göre uygun kimyasal sıvı seçilmekte ve çoklu kokuların çıktığı proseslerde de Koku Giderim Kulesi adedi ve kademe sayısı değişkenlik gösterebilmektedir. Koku Giderim Ünitesinin kaç kademeli ve kaç kuleden oluşacağı kullanılacağı prosese göre üretici tarafından belirlenir.

BAŞLICA KOKULU GAZLAR   :
Amonyak   (NH3)
Hidrojen Klorür   (HC)
Sülfür Dioksit   (SO2)
Hidrojen Florür (HP)
Hidrojen Sülfür (H2S)
Hidroklorik Asit (HCL)
Nitric Asit (HNO3) vs.. gibi  

Daha az yaygın Asit Gazlar ise Hidrojen Bromür, Hidrojen Siyanür, Asetik Asit gibi organik Asitlerdir. Bazı kirleticiler tek başına zararlı madde gibi görülmese de atmosferde girdiği reaksiyonla zararlı madde haline dönüşebilir. Örneğin Amonyak tek başına zararlı madde olarak görülmese de Atmosferle girdiği reaksiyonla amonyum sülfat, amonyum nitrat gibi tehlikeli kirletici sınıfına dönüşebilirler.Bütün bu bileşenler Çevreye karşı yüksek derecede tehdit oluşturur. Meydana gelen asit yağmurları, araç, bina, eşya ile tüm canlı ve cansızlara yüksek potansiyel tehdit oluşturduğunda bu noktada Gaz Yıkayıcılarının amacı zararlı maddeleri çıkış noktasında absorbe ederek Atmosfere yayılmasını önlemektir.

Aktif Karbon Tutucular
ÜNİTENİN  TANIMI :
Endüstriyel Tesis ve Muhtelif İşletmelerde Aktif Karbon Tutucular Uçucu organik bileşiklerin (VOC) ve diğer gazların havadan arıtılmasında kullanılan önemli bir teknolojidir. Çoğu durumda Hava Kalitesi olarak En Sıkı yönetmeliklerdeki hava kalitesi sınıırnın bile altına inecek kadar etkilidirler. Aktif Karbon Teknolojisi basit, güvenilir ve uzun yıllar boyunca kanıtlanmıştır. 

Aktif Karbon tutucular birçok prosesde havada bulunan düşük ve orta konsantrasyonlu kirletici kimyevi madde ihtiva eden gazların atmosfere atılmadan önce arıtılarak organik veya inorganik kirlilikten  arındırılması amacı ile kullanılırlar. Bu kirletici kimyevi maddeleri emmek için Aktif Karbonların  şaşırtıcı bir yeteneği vardır. Genellikle sıklıkla koku kontrolü için kullanılırlar. Aktif Karbonlarlar aynı zamanda örneğin, kostik emdirilerek, nemli hava akımlarında H2S ve merkaptanlar çok iyi tutuculuk elde edilebilir. Kullanılan Aktif Karbon Tutucular belirli zaman aralıkları  ile tutmuş olduğu kirleticilerden dolayı doygunluğa ulaşır ve yenilenerek kullanılırlar.

Bu sistemler 100.000m3/h emiş kapasitesine kadar  güvenle çalışabilirler. En yaygın uygulamalardan biri olarak kullanılan  örneğin H2S kokulu gazında % 99.5'e kadar verimli çalışabilirler. Kullanıldığı prosese göre bir çok gaz bileşenini aynı anda tutabilirler. 

AKTİF KARBON UYGULAMALARI :
Düşük ve Orta Konsantrasyonlu hava veya gazların arındırılmasında- Hidrokarbonların ve Organiklerin havadan arındırılmasında- Kokuların ve zehirli gazların giderilmesinde- Kaplama ve baskı (tifdruk) Endüstriler - Boyama Kabinlerinden solvent tutmada- Mutfaklarda havadan koku gidermede- Kimya, Petrokimya ve İlaç endüstrisi- Biogaz arıtılmasında- Madeni yağlar ve temizlik- Poli aromatik hidrokarbonlar (PAC), (Klorür) fenol- Halojenli maddenin adsorpsiyonu: I, Br, Cl, F, H en- Non-polar maddeler (su içinde çözünmeyen olan maddeler)