SİKLONLAR

SİKLONLAR

SİKLONLAR

Endüstriyel tesislerde Hava içinde bulunan iri toz partiküllerinin havadan ayrıştırılması ve Toz Toplama Filtreleri öncesinde Ön Ayırıcı olarak, filtreye gelen toz partikül yükü azaltma amaçlı kullanılmaktadırlar. Siklonlar 50 µ ‘a kadar olan iri toz partikülerinin tamamını tutabilirlerken, 10 µ’un altındaki toz partiküllerini ise tutamazlar, bu kaçan tozları da torbalı filitrelerle tutmak gerekmektedir. Diğer Yüksek verimli Filtre Sistemlerine göre tamamen mekanik olmalarından dolayı her tür toz yapısı ve yüksek sıcaklıklarada uygun olduğundan oldukça Ekonomiklerdir.