TORBALI TOZ TOPLAMA FİLTRELERİ (JET PULSE)

TORBALI TOZ TOPLAMA FİLTRELERİ (JET PULSE)

TORBALI TOZ TOPLAMA FİLTRELERİ (JET PULSE)

ÜNİTENİN TANIMI :
Torbalı Jet Filtre Üniteleri genellikle Endüstriyel Tesislerde, Üretim yapılan Prosesten oluşan ve ortama yayılarak havaya karışan tozları tutmak ve havadan ayrıştırarak, havanın Atmosfere atılması ve tozlarında istenilen yere iletilmesi amacıyla kullanılırlar. Ortamdan çıkan tozların konsantrasyonlarına göre hava emiş debisi Üretici tarafından hesaplanarak İşletme Şartlarına göre özel olarak dizayn edilirler. 

Kullanıldıkları Prosese göre Genel olarak; 
- 500m3/h'den 5.000.000m3/h' e kadar Hava Emiş Debisi
- 5m2'den --> 50.000m2'ye kadar Filtreleme Yüzey Alanı
- 1.000mm den 7.000mm'ye kadar Filtre Torba Materyali
- 0C°'den  +250C°'ye kadar Emiş Gazı Sıcaklığı
- Asidik, Bazik, Yanıcı ve Parlayıcı Her tür Toz Konsantrasyonlarında
- 5-10mikron ile 1-2mm arası her tür Toz Konsantrasyonlarında
vs.. için İşletme şartlarına göre Özel olarak tasarlanarak İmal edilirler. Proses gereği olarak Tozsuzlaştırma Filtresi olarak ortama dağılan havadaki tozları tuttukları gibi, Belirli Proseslerde Hava ile belirli tozları ayırarak Proses'e temizlenmiş havayı vermek içinde kullanılırlar. Torbalı Jet Filtreler Çelik Yapılı Gövdeleri, Gövde içerisinde Prosese göre tozun niteliğine uygun olarak seçilmiş optimum sayıda belirlenen Filtre Materyalleri, tutulan tozların istenilen yere aktarılması için gerekli döküş ekipmanları ve basınçlı hava ile temizleme yapacak Hava Enjeksiyon Sistemi ile bir bütün olarak çalışır ve Kuru Tip Tozsuzlaştırma Sistemleri içerisinde en yüksek verime sahip Sistemlerdir.